top of page

Kultūrtelpas M/Darbnīca 2023. gada atskats

M/Darbnīca turpināja pierādīt savu nozīmi kā ievērojamu kultūras centru, sniedzot plašu piedāvājumu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan starptautiskajai auditorijai. Šeit ir 2023. gada atskats par M/Darbnīcas notikumiem un projektiem.Kopš 2020. gada M/Darbnīca ir īstenojusi vairāk kā 453 kultūras pasākumus - mākslas izstādes, koncertus, festivālus, performances u.c. Turpmāk aprakstītie projekti veicina vidi, kurā izpausmēm nav robežu un kurā mākslinieki var veidot dziļu saikni ar savu auditoriju. Ar dažādu iniciatīvu un projektu palīdzību M/Darbnīca rada audzinošu un iekļaujošu telpu, kas ir brīva no konvenciju ierobežojumiem. Biedrības galvenais mērķis ir būt par saikņu katalizatoru. Tas cenšas nojaukt barjeras, ļaujot mūziķiem, māksliniekiem, apkaimes iedzīvotājiem, ģimenēm un iebraucējiem satikties, mijiedarboties, lai veidotu saiknes, kas pārsniedz ierastās robežas, kur mākslas valoda kļūst par universālu saziņas līdzekli.


Kultūrtelpa ''M/Darbnīca'' ir unikāla platforma, kur satiekas esošie un topošie džeza un citu mūzikas žanru mūziķi no visas pasaules. M/Darbnīca plašāk iepazīstina ar džeza klasiku, māksliniekiu orģinālkompozīcijām un kolektīvās improvizācijas mākslu, kas ir džeza mūzikas stūrakmens. M/Darbnīca iezīmē savu vietu Baltijas un Eiropas džeza tīkla kartē, aktivizējot Eiropas mūzikas eksporta attīstību un sadarbojoties ar daudzām valstīm un pilsētām."M/Gallery" ir laikmetīgās mākslas galerija, kas atrodas M/Darbnīcas telpās. Katru mēnesi ar jaunām izstādēm, M/Gallery piedāvā aizraujošus mākslas darbus Rīgā - gan gleznas, analogās fotogrāfijas, tēlniecību, grafiku, instalācijas, gan vides objektus. Līdz šim M/Gallery ir rīkojusi 36 mākslas izstādes, ieskaitot vietējo mākslinieku retrospektīvu.


RLT (Riga Last Thursdays) ir galeriju vakara projekts, kas norisinās katra mēneša pēdējā ceturtdienā līdz plkst. 22:00, ļaujot apmeklētājiem līdz vēlam vakaram bezmaksas apskatīt dažādas izstādes. Šajā galeriju vakarā tiek rīkoti īpaši pasākumi - iespēja satikt māksliniekus, piedalīties kuratoru ekskursijās, apmeklēt performances un piedalīties radošajās darbnīcās. Pēdējo divu gadu laikā RLT pasākumā ir piedalījušās 47 mākslas telpas. Pasākums norisinās jau kopš 2021. gada septembra, apvienojot dažādas laikmetīgās mākslas telpas Rīgā, kā arī esot par platformu laikmetīgās mākslas izaugsmei Latvijā. Šādā veidā palielinot Latvijas kultūras piedāvājumu un esot par jaunu iespēju veicinātāju. Šī gada janvāri tika veidota sadarbība ar Latvijas Mākslas Akadēmiju (LMA), projekts "Māksla strādā", kas deva iespēju ikvienam tuvāk iepazīt mākslas procesu aizkulises.Radošais pagalms "BRIANIA" pulcē Rīgas iedzīvotājus un viesus ap M/Darbnīcu, kultūrbāru "Labietis", K.K Fon Stricka Villu un naktslokāliem “One One” un "Skapis". Projekta centrā ir "M/Darbnīca", kas realizējusi daudzveidīgu un kvalitatīvu programmu apkaimes iedzīvotājiem. Šajā gadā ir norisinājies M/Darbnīcas veidotais "Svētku un mūzikas festivāls", kā arī M/Gallery un RLT kopīgi veidotais projekts “Art e fakti” jeb jauna sezonāla izstāde, kurā piedalījās jauni un jau pieredzējuši mākslinieki ar dažādu disciplīnu mākslas darbiem.Vairāk par svarīgākajiem notikumiem:

Matīsa Čudara Trio 2022. gada vasaras koncerts M/Darbnīcā atzīts par Latvijas Lielās mūzikas balvas 2022. gada labāko koncertu.


Varam lepoties, ka esam pirmā Nevalstiskā kultūrtelpa Latvijā, kas guvusi šādu apbalvojumu.


Dubultā vinila plate "Live at the M/Darbnīca Vol. 1" 


Dubultā vinila plate "Live at the M/Darbnīca Vol. 1" iekļauta Europe Jazz Network sarakstā, kļūstot par projekta un Latvijas džeza vēstures sasniegumu. Šis projekts, kas apkopo analogi uz magnetofona lentēm vairāk nekā desmit dažādu Latvijas mūziķu koncerti, kļuvis par nozīmīgu notikumu Latvijas džeza vēsturē. Vinila plate guva popularitāti un starptautisku atzinību, pierādot M/Darbnīcas un Jersika Records veiksmīgo sadarbību.
Nordic-Baltic Mobility Program for Culture - Projekts "Cindy & Kate".


Kopā ar 15 neatkarīgo dzīvo mūzikas vietu organizatoriem Baltijā, projekts "Cindy & Kate" tika izveidots kā daudzveidīga platforma dzīvās mūzikas organizāciju pārstāvjiem. Viņu projekts koncentrējas uz sadarbības veicināšanu un kultūras mobilitātes uzlabošanu Baltijas reģionā. Galvenais akcents tiek likts uz Baltijas dzīvās mūzikas tīkla apvienošanu un attīstību, piedāvājot skaidru vīziju Baltijas mūzikas kontekstā. Šī iniciatīva nodrošina ietekmīgu platformu, kur dzīvās mūzikas organizācijas var strādāt kopā, dalīties idejās un veicināt reģionālo kultūras mobilitāti.
EMEC (European Music Exporters Exchange) projekta konference Rīgā.


Radošā direktore Maija Moira Mazanova un projektu koordinatore Emīlija Andersone ar lielu lepnumu pārstāvēja M/Darbnīcu EMME biedrus nesenajā konferencē Rīgā. Pasākums ne tikai sniedza iespēju iedziļināties Rīgas dzīvajā mūzikas ainā, bet arī dalīties ar aizraujošām atziņām no Latvijas mūzikas industrijas līderiem.
Sadarbība ar Latvijas Mūzikas institūcijām - "Jazz School" cikls.


M/Darbnīcas sadarbība ar Latvijas Mūzikas institūcijām "Jazz School" koncerta vakari, kas ietver trīs daļas - studentu koncertu, pasniedzēju koncertu un džema sesiju. Šis projekts tiek vērtēts kā ieguldījums džeza izglītībā Latvijā un kā iespēja studentiem sadarboties ar pieredzējušiem džeza mūziķiem.


M/Darbnīcas līdzautors Uģis Maļinovskis piedalījies projektā "The Social Temporary Use Network, STUN".


Fon Stricka Villas ēku kompleksa ģentrifikācija rada konfliktu starp vēsturisko vērtību un inovācijām, varētu ietekmēt nekustamo īpašumu cenas un izstumt esošos iedzīvotājus.  Uģis Maļinovskis piedalījies projektā "The Social Temporary Use Network, STUN", kas veicina ilgtspējīgu attīstību, iekļaujot vietējos iedzīvotājus un veidojot pilsētu kā kopienu. Projekts sadarbojas globāli, nodrošinot pieredzes apmaiņu un atbalstu kopienas veidošanu. Šāda pieeja var mazināt ģentrifikācijas negatīvās sekas, nodrošinot ilgtspējīgu pilsētas attīstību.M/Darbnīcas mērķis ir radīt piederības sajūtu, kurā ikviens, sākot no pieredzējušiem džeza entuziastiem līdz ģimenēm, kas iepazīst mākslu, jūtas piederīgi šai kultūras mozaīkai.

Comments


bottom of page