top of page
Rūdolfs & Sebastians Macati @M/DARBNĪCA
Rūdolfs & Sebastians Macati @M/DARBNĪCA

Wed, Dec 28

|

Rīga

Rūdolfs & Sebastians Macati @M/DARBNĪCA

Rūdolfs Macats - klavieres Jēkabs Rēders - bass Sebastians Macats - bungas

Registration is closed
See other events

Time & Location

Dec 28, 2022, 9:00 PM

Rīga, Aristida Briāna iela 9, Centra rajons, Rīga, LV-1001, Latvia

About the Event

[LV]

Macats/Rēders/Macats

Rūdolfs Macats - klavieres Jēkabs Rēders - bass Sebastians Macats - bungas

Rūdolfs Macats vienosies ar viņa prāt jaunās paaudzes brīnumainākajiem mūziķiem Jēkabu un Sebastianu , kuri šobrīd dzīvo un mācās Kopenhāgenā.

Mūzika būs ritmiski , melodiska un harmoniski bagāta. Tā ietvers gan pasaules mūzikas gan pasaules mākslas konceptus un influences. Neizbēgami arī ietvers sevī Nordic skanējumu.

*Rūdolfs Macats (“Vēstnieks”) ir multi-instrumentālists, komponists un mūzikas producents. Absolvējis Amsterdamas Konservatoriju kā džeza pianists. Vēlāk pašmācībā apguvis bungu spēli. Kā bundzinieks iestājies maģistrantūrā - Ritmiskajā Mūzikas Konservatorijā, Kopenhāgenā. Tur pabeidzis modernās mūzikas kompozīcijas klasi “Nordic Composer” , apvienojot mācības arī skolās Oslo un Gēteburgā. Šobrīd viņš ir viens no radošākajiem džeza un improvizētās mūzikas komponistiem Latvijā.

*Jēkabs Rēders ir mūziķis un mākslinieks no Latvijas, kurš šobrīd dzīvo un studē Dānijā, Kopenhāgenā - Ritmiskās Mūzikas Konservatorijā. Jēkaba muzikālie pamati un intereses sakņojas akadēmiskās un džeza mūzikas idiomās, taču pēdējo gadu laikā viņš nopietni pievēršas bez-žanriskas un dvēseliskas izpausmes meklējumos, lai atrastu vietu, kur var satikties visas intereses patiesi demokrātiskā vidē. Kā visa vienojošos elementus viņš uzsver brīvu improvizāciju un minimālistisku kompozīciju, kas tiek apvienoti izmantojot elektronisku skaņas apstrādi. Kopenhāgenā Jēkabs darbojas vairākos improvizētas un komponētas mūzikas sastāvos pamatā kā bundzinieks, taču ir arī sastopams kā kontrabasists, kā arī vada projektus kā dziedātājs, pianists un producents.

*Sebastians Macats, tāpat, kā Jēkabs šobrīd dzīvo un studē Dānijā, Kopenhāgenā - Ritmiskās Mūzikas Konservatorijā. Sebastians ir jauns bundzinieks, komponists un producents, kurš 2020. gadā absolvēja Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolu. Paralēli tam pēdējo gadu laikā ir aktīvi koncertējis, piedalījies vairākos projektos, sadarbojies ar dažādu paaudžu mūziķiem pop, jazz, un citos mūzikas žanros. Sevi ļoti pārliecinoši piesaka, kā jauno mūzikas līderi Latvijas un Eiropas mūzikās scēnā.

Aicinam arī visus mūsu draugus nākt spēlēt un dziedāt ar mums, un bagātināt vakaru.

*Biļete- https://www.bilesuserviss.lv/lat/biletes/muzika/macati-un-reders--jazz-jam-session-m-darbnica-379248/

[ENG]

Rūdolfs Macats will perform with the wonderful musicians Jēkabs and Sebastians, who currently live and study in Copenhagen.

The music will be rhythmic, melodic, and harmoniously rich. It will include concepts and influences of both world music and world art. Inevitably, the Nordic sound will also be included.

* Rūfolfs Macats(“Vēstnieks”) is a Multi-instrumentalist, composer, and record producer. Graduated from the Amsterdam Conservatoire as a jazz pianist. He later learned a drum game in self-study. As a drummer, he joined the Masters - the rhythmic Conservatory of Music, Copenhagen. He graduated from the modern music composition class Nordic Composer, combining lessons in Oslo and Gothenburg. He is currently one of Latvia’s most creative composers of jazz and impromptu music.

* Jēkabs Rēders, a Latvian musician and artist who currently lives and studies in Denmark, Copenhagen - Conservatory of rhythmic music. Jēkaba musical fundamentals and interests are rooted in academic and jazz music idioms. Still, in recent years he has been serious about looking for no-genrisque and soulful expression to find a place where all interests can meet in a truly democratic setting. As the unifying element of everything, he emphasizes free improvisation and minimalist composition combined through electronic sound processing. In Copenhagen, Jacob works in several compositions of improvised and composed music, basically as a drummer, but is also found as a backpacker and directing projects as a singer, pianist, and producer.

* Sebastians Macats, as well as Jēkabs currently lives and studies in Denmark, Copenhagen - Conservatory of rhythmic music. Sebastian is a young drummer, composer, and producer who graduated from Jazeps Medins Riga Secondary Music School in 2020. In parallel, it has actively concerted in recent years, participated in several projects, and collaborated with musicians of different generations in pop, Jazz, and other music genres. It is very convincing to announce itself as the new music leader in the Latvian and European music scene.

We also invite all our friends to play and sing with us and enrich the evening.

* Tickets- https://www.bilesuserviss.lv/lat/biletes/muzika/macati-un-reders--jazz-jam-session-m-darbnica-379248/

Share This Event

bottom of page