top of page
Laikmetīgās akadēmiskās & eksperimentālās mūzikas cikls
Laikmetīgās akadēmiskās & eksperimentālās mūzikas cikls

Wed, Aug 14

|

Rīga

Laikmetīgās akadēmiskās & eksperimentālās mūzikas cikls

14. - 28. augusts Laikmetīgā akadēmiskā un eksperimentālā mūzika ir plašs un daudzveidīgs žanrs, kas bieži tiek apzīmēts arī kā "mūsdienu klasiskā mūzika”. Šī žanra kompozīcijas izceļas ar sarežģītām struktūrām, neparastu instrumentāciju un netradicionālām izpildes tehnikām.

Time & Location

Aug 14, 2024, 8:00 PM – Aug 28, 2024, 11:00 PM

Rīga, Aristida Briāna iela 9, Centra rajons, Rīga, LV-1001, Latvia

About the Event

Laikmetīgā akadēmiskā un eksperimentālā mūzika ir plašs un daudzveidīgs žanrs, kas bieži tiek apzīmēts arī kā "mūsdienu klasiskā mūzika”. Šī žanra kompozīcijas izceļas ar sarežģītām struktūrām, neparastu instrumentāciju un netradicionālām izpildes tehnikām.

Viena no šīs mūzikas īpatnībām ir tās tendence eksperimentēt ar laika un telpas jēdzieniem, kā arī interese par sociāliem, politiskiem un filozofiskiem jautājumiem, kas atspoguļojas mūzikas darbos. Improvizācija bieži vien ir centrālais elements, kas ļauj mūziķiem brīvi paust savus uzskatus un emocijas.

No augusta līdz septembrim ''Laikmetīgās akadēmiskās & eksperimentālās mūzikas ciklā'' uzstāsies:

- Duets Simon Olderskog Albertsen (Norvēģija, Dānija) un Kārlis Auziņš (Latvija): izcils džeza un improvizētās mūzikas pārstāvji. Viņu uzstāšanās sola unikālu muzikālu pieredzi, kurā savijas novatoriski ritmi, harmoniskas meklējumi un emocionāli piesātināta improvizācija.

- "Elektroakustiskie labirinti": koncertprogramma ar čellistu Miķeli Dobiči un pianistu Rihardu Plešanovu, piedāvājot mūziku čellam, klavierēm un elektronikai, tostarp jaunu latviešu komponistes Alises Rancānes kompozīciju pirmatskaņojumus.

- Trio Fleitz/Muruaga/Viirakivi: maģisks vakars ar somu dziedātājas, flautistes un improvizatores Heliä Mailiis Viirakivi izpildījumu, apvienojot senās un laikmetīgās mūzikas elementus.

- Kaspars Kurdeko un Ritvars Garoza: koncertprogramma, kurā vienosies elektroniskās un akustiskās mūzikas sinerģija sitaminstrumentu un sintezatoru pavadībā.

- Platons Buravickis: akadēmiskās mūzikas komponists, pianists un improvizators. Savu radošo procesu viņš ir veltījis gan simfoniskās mūzikas komponēšanai, gan mūzikai kamersastāviem. Īpašu vietu viņa daiļradē aizņem elektroakustiska mūzika, viņš komponē gan konkrēto mūziku, gan mūziku, kura balstīta uz skaņas sintēzi un papildus veido virtuālus instrumentus savām improvizācijām.

Koncertciklu atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds

*Informācija par biļetēm sekos...*

/ Projekta vizuālajos materiālos izmantotas John Cage skaņdarba "Fontana Mix" (1958) notis. "Fontana Mix" ir viens no Cage pazīstamākajiem darbiem, kas raksturo viņa eksperimentālo pieeju mūzikai. Šis skaņdarbs sastāv no vairākām grafiskām partitūrām, kas izpildītājam dod lielu brīvību interpretācijā. Katrs izpildījums var būt atšķirīgs, jo komponists nodrošina tikai pamata vadlīnijas, bet atstāj daudz vietas improvizācijai un nejaušībai. Cage darbs atspoguļo laikmetīgās mūzikas būtību, kas nebaidās no inovācijām un jaunu ceļu meklēšanas.

----

Contemporary academic and experimental music is a broad and diverse genre, often also referred to as "modern classical music". This genre is characterised by complex structures, unusual instrumentation and unconventional performance techniques.

One of the characteristics of this music is its tendency to experiment with notions of time and space, as well as its interest in social, political and philosophical issues, which is reflected in the musical works. Improvisation is often a central element, allowing musicians to freely express their views and emotions.

From August to September, the ''Contemporary Academic & Experimental Music Series'' will feature:

- Duo Simon Olderskog Albertsen (Norway, Denmark) and Kārlis Auziņš (Latvia): outstanding representatives of jazz and improvised music. Their performances promise a unique musical experience, combining innovative rhythms, harmonic explorations and emotionally rich improvisation.

- Electroacoustic Labyrinths: a concert programme with cellist Miķelis Dobičis and pianist Rihards Plešanovs, offering music for cello, piano and electronics, including premieres of new compositions by Latvian composer Alice Rancāne.

- Trio Fleitz/Muruaga/Viirakivi: a magical evening with Finnish singer, flautist and improviser Heliä Mailiis Viirakivi, combining elements of ancient and contemporary music.

- Kaspars Kurdeko and Ritvars Garoza: a concert programme combining electronic and acoustic music with percussion and synthesizers.

- Platon Buravickis: academic composer, pianist and improviser. He has devoted his creative process to composing both symphonic music and music for chamber ensembles. Electroacoustic music occupies a special place in his oeuvre; he composes both concrete music and music based on the synthesis of sound, and additionally creates virtual instruments for his improvisations.

The concert series is supported by the State Culture Capital Foundation

* Ticket information to follow...*

/ The project's visuals use the sheet music of John Cage's Fontana Mix (1958). "Fontana Mix is one of Cage's best-known works and is representative of his experimental approach to music. The piece consists of several graphic scores, giving the performer great interpretation freedom. Each performance can be different, as the composer provides only basic guidelines, but leaves plenty of room for improvisation and chance. Cage's work reflects the essence of contemporary music, which is not afraid of innovation and exploring new paths.

Share This Event

bottom of page