top of page

Wed, Sep 28

|

Rīga

JAZZ JAM RESIDENCY OPENING / MACATS X RUDZINSKIS

https://fienta.com/.../jazz-jam-residency-opening-macats...

Tickets are not on sale
See other events

Time & Location

Sep 28, 2022, 8:00 PM

Rīga, Aristida Briāna iela 9, Centra rajons, Rīga, LV-1001, Latvia

About the Event

JAZZ JAM RESIDENCY OPENING / MACATS X RUDZINSKIS

Jaunā sezona, jaunā programma! Trešdienas kopā ar Jersika Records ierakstu studiju! Mums top M/D koncertierakstu VINILA PLATE.

"Jazz Jam Session M/Darbnīcā" norisinās trešdienās.

Šie divi mākslinieki ir krasi atšķirīgi. Abi darbojas un radošajā izpausmē fokusējas uz dažādiem, varbūt pat pretējiem, virzieniem. Šoreiz M/darbnīcā dzirdēsim saspēli viņu starpā. Šī būs kā oficiāla atkalsatikšanās. Nākamajos JAM vakaros abi mūziķi darbosies individuāli. Šī trešdiena būs īpaša, jo vērosim to, kā divas atšķirīgas pasaules saslēgsies vienā frekvencē, tiecoties uz vienotu, harmonisku plūsmu. Lai top! Piespēlēs Toms POIŠS pie basa un Ivars ARUTJUNJANS pie bungām

Projekts tiek realizēts kopš 2020. gada 7. oktobra un ir plaši apmeklēts visu tā pastāvēšanas laiku. Plānojam 17 koncertus/Jam sessions, kur programmā šādu mūziķu trio un kvarteta sastāvos: Andris Grunte / Manfred Bruendl (DE) / Jānis Pastars / Kārlis Auziņš / Rinalds Maksimovs / Edvīns Ozols/ Evilēna Protektore/ Roberts Martinovskis/ Ivars Arutyuyans/ Rūdolfs Macats/ Santa Šillere/ Madars Kalniņš / Toms Poišs/Toms Timofejevs/ Kārlis Vanags/ Kaspars Kurdeko/ Miķelis Dzenuška/ Indriķis Veitners / Pauls Pokratnieks/ Atis Andersons ar ērģeļu trio /Svens Vilsons / Dāvis Jurka / Pēteris Liepiņš/ Viktors Ritovs, grupa LUPA, Ukraiņu trometists Dima Bondarev, Ventspils Bigband Renāra Lāča vadībā, Dāņu kontrabasists Kenneth Dahl Knudsen ar trio, Arvydas Kazlauskas / Endless Roar un daudzi citi aktīvie Latvijas un ārvalstu džeza mūziķi.

Šajā rudens/ziemas sezonā Jazz Jam ir paredzēti 2 vadītāji - mūziķis,komponists - Rūdolfs Macats un saksafonists, pasniedzējs - Toms Rudzinskis.

Kā jauninājums papildus Jazz Jam sesijām pievienojam izglītojošo daļu!

Trešdienās no pulkstens 11:00 -16:00 būs iespējams pieteikties pie vakara koncertējošās grupas mūziķiem uz meistarklasēm bez maksas, iepriekš piesakoties.

Katrai no Jazz Jam trešdienām būs īpaši izvēlēta tēma, kuru Jazz Jam vadītāji izziņo iepriekšējā nedēļā. Jazz Jam notiek trešdienās, meistarklases 11:00 - 16:00 un vakarā no pulkstens 20:00 līdz 2:00.

//M/Darbnīca ir kā mūzikas labratorija, skola, attīstības centrs, kas ietver sevī vidi, kur mākslinieki var apmainīties ar idejām un augt, attīstot savu rokrakstu ar ceļu uz eiropas līmeni. Šī vieta ir kā jaunais Rīgas kulturas centrs, jo ši vide atbilst mūsdienu pasaulīgajam redzējumam. Visu nosaka cilvēki, un cilvēku ir daudz, un kontaktu ir daudz, ļoti daudz cilvēki, kam ir jaunas idejas. Man būs liels gods vadīt trešdienas džeza džemus, saka Rūdolfs.

...katram mūziķim vairāk attīstīt savu iekšējo māksliniecisko es. Mūsu kopējais procesa uzdevums ir - pēc iespējas plašāk atvērt cilvēka radošumu un veidot šo saslēgumu ar radošo enerģiju. ..domāšana no Skandināvijas dzīves perioda, kur atšķirība no ierastā tradicionālā džeza ir tāda, ka netiek tik daudz spēlēti jau radīti gabali aizgājušajā g.s. (džeza standarti), bet tiek radīti jauni, uz vietas, vai nedaudz pirms tam sagatavoti, ar jaunām ievirzēm,un, tiek veidota kolektīvā improvizācija, ar kompozicionālu domāšanu par formu un stilistiku, tiek dota brīvība iekš limitācijām, kas aizved uz transendetālu ceļojumu ar skaņām laikā un telpā.

/ RŪDOLFS MACATS latviešu mūziķis - komponists, improvizators, pianists, taustiņinstrumentālists, mūzikas producents, dziedātājs-dziesmu autors, bundzinieks un grupas vadītājs. Viņš arī ir pazīstams zem skatuves vārda “Vēstnieks”, kā galvenais dziesmu autors, mūzikas producents un solists.

Mācoties Amsterdamas mūzikas konservatorijā (2009-2013), viņš ieguva bakalaura grādu džeza klavierēs. Studēja amerikāņu klasisko un moderno džeza mūziku. Viņš guva daudz lielisku mācību stundu no cilvēkiem kas zināmi visā pasaulē. Tika uzņemts Kopenhāgenas Ritmiskās mūzikas konservatorijā, lai iegūtu Ziemeļvalstu komponista “Nordic Composer” maģistra grādu. (2015-2017) Līdz tam laikam tā bija ļoti jauna un eksperimentāla programma, kas ietvēra klasiskās, avangarda un elektroniskās mūzikas studijas. Tāpat deva iespēju doties studēt apmaiņā uz Oslo un Gēteborgu. Visas šīs skolas sniedza bagātīgu pieredzi, kā arī bija iespēja mācīties klātienē pie Christian Wallumrod, Magda Mayas, Torben Snekkestad, Jacob Anderskov, Misha Alperin, Anders Jormin, Carsten Dahl, Eivind Buene, Soren Kjeargaard un daudziem citiem, kas visi ir vieni no vadošajiem skandināvijas mūzikas jaunrades attīstības noteicējiem. no 2022. gada sākuma, aktīvi darbojās kultūrtelpā M/Darbnīca, gan kā māklsinieciskais mūzikas vadītājs, gan dalībnieks

Muzikāli sadarbojies ar: Sinfonetta Rīga stīgu kvartets, Latvijas Radio Bigbends, Ezeri, Mona de Bo, KlusiKlusi, Elīna Silova, Ole Mofjell, Joao Hasselberg, Toms Rudzinskis. Seamus Blake, Nic Gotham, Deniss Pashkevich, Matiss Čudars, Kārlis Auziņš, Ivars Arutyunyan, Linda Leen, Ainars Mielavs, Arnis Račinskis, Shipsea, Evija Vēbere, Kristīne Pāže un daudzi citi.

/ TOMS RUDZINSKIS pārstāv jauno Latvijas džeza izpildītāju un komponistu paaudzi, ir viens no Latvijas inovatīvākajiem džeza saksofonistiem, kurš atradis savu unikālo skanējumu ne tikai kā saksofonists, bet arī komponists. Nozīmīgu konkursu laureāts, ieguvis Grand Prix Dutch Jazz (2014), Burghausen Jazz Competition (2013), Keep an Eye (2012) konkursos un 2012. gadā izvēlēts par starptautiski atpazīstamās Amsterdamas koncerzāles Bimhuis džeza vēstnieku. 2015. gadā Toma Rudzinska debijas albums “ABRA” tika nominēts mūzikas ierakstu gada balvai “Zelta Mikrofons” divās kategorijās – labākā debija un labākais džeza albums.

Ieguvis maģistra grādu prestižajā Amsterdamas konservatorijā (Conservatorium van Amsterdam), dažādos izpildītāju sastāvos koncertē un ieraksta mūziku visā Eiropā un ārpus tās. Šobrīd rezidē un ir aktīvs Berlīnes džeza skatuves dalībnieks.

biļetes fientā / jam dalībniekiem & mūzikas studentiem trešdienās ieeja bez maksas!

https://fienta.com/.../jazz-jam-residency-opening-macats...

/ eng

OPENING OF JAZZ JAM RESIDENCY / MACATS X RUDZINSKIS

New season, new program! "Jazz Jam Sessions” at M/DARBNICA on Wednesdays.

These two artists are dramatically different. Both work and focus on creative expression in different, perhaps even opposite, directions. This time in the M/Darbnīca, we'll hear a match between them. This will be like an official reunion. The two musicians will act individually over the coming YAM evenings. This Wednesday will be special as we watch two different worlds connect on the same frequency in pursuit of a single, harmonious flow. Let it happen! Will play Tom POISH at the bash and Ivar ARUTYUNYAN at the drums

The project has been implemented since 7 October 2020 and has been widely visited throughout its existence. We are planning 17 concerts/Jam sessions, where the following musicians will participate in the program:

Andris Grunte / Manfred Bruendl (DE)/Jānis Pastars/Kārlis Auziņš/Rinalds Maksimovs/Edvīns Ozols/Evilēna Protectressor/Roberts Martinovskis/Ivars Arutyuyans/Rūdolfs Macats/Santa Šillere/Madars Kalniņš/Toms Poišs/Toms Timofejevs/Kārlis Vanags/Kaspars Kurdeko/Miķelis Dzenuška/Indriķis Veitners/Pauls Pokratnieks/ Atis Andersons with organ trio/Svens Vilsons/Dāvis Jurka/Pēteris Liepiņš/ Viktors Ritovs, the band, Ukrainian tromst Dima Bondarev, under the direction of Ventspils Bigband Renča, the double bassist Dahluda Knudsen, Kazas Arlauskas/Rožiekas and many other Latvian and foreign musicians. This autumn/winter season Jazz Jam has 2 leaders - musician, composer RŪDOLFS MACATS and saxophonist, and lecturer - Toms Rudzinskis. As an innovation, in addition to the Jazz Jam sessions, we add an educational part! On Wednesdays, from 11:00 to 16:00, it will be possible to apply to the evening concert group's musicians for master classes free of charge, subject to prior registration. Each Jazz Jam Wednesday will have a specially selected theme, which Jazz Jam executives announce the week before every Jam. Jazz Jam takes place on Wednesdays, master classes from 11:00 to 16:00 and in the evening from 20:00 to 2:00.

//M/Darbnīca is a music lab, school, and development center, which includes an environment where artists can exchange ideas and grow by developing their artistic handwriting to the European level. This place is the new cultural center of Riga because the environment meets the modern worldly vision. Everything is defined by people and there are many people and there are many who have new ideas. “It will be a great honor for me to lead Wednesday's jazz jams,” says Rudolfs

...for each musician to develop his own inner artistic self.

Our common task in the process is to open up human creativity as widely as possible and build that connection with creative energy. ... thinking from a Scandinavian point of view, where the difference from conventional jazz is that already created pieces in the departed G.S. (jazz standards) are not played as much, but new ones are created, on the ground, or prepared a little before, with new orientations, and, collective improvisation is being built, with compositional thinking about form and stylistics, freedom is given inside the limits that take to a transcendent journey with sounds in time and space.

RŪDOLFS MACATS

Latvian musician - composer, improviser, pianist, keyboardist, music producer, singer-songwriter, drummer and band leader.

He is also known under the stage name “VĒSTNIEKS”, as the main songwriter, music producer.

While studying at the Amsterdam Conservatory of Music (2009-2013), he received a bachelor's degree in jazz piano. Studied American classical and modern jazz music around the world. Was admitted to the Copenhagen Conservatory for rhythmic music for a master's degree from “Nordic Composer”. (2015-2017) Until then, it was a very new and experimental program that included classical, avant-garde and electronic music studies. They also gave students the opportunity to go to Oslo and Gothenburg to study. \

All of these schools provided a rich experience as well as the opportunity to learn in-person from Christian Wallumrod, Magda Mayas, Torben Snekkestad, Jacob Anderskov, Misha Alperin, Anders Jormin, Carsten Dahl, Eivind Buene, Soren Kjeargaard, and many others, all of whom are among the leading determinants of Scandinavian music creativity development. From early 2022, active in the cultural space M/Darbnīca, both as artistic music manager and participant.

Collaborated with: Sinfonetta Rīga, Latvijas Radio Bigbends, Ezeri, Mona de Bo, KlusiKlusi, Elīna Silova, Ole Mofjell, Joao Hasselberg, Toms Rudzinskis. Seamus Blake, Nic Gotham, Dennis Pashkevich, Matiss Čudars, Karlis Auziņš, Ivars Arutyunyan, Linda Leen, Ainars Mielavs, Arnis Račinskis, Shipsea, Evija Vēbere, Kristīne Pāže and many others.

TOMS RUDZINSKIS

Represents the new generation of Latvian jazz performers and composers, is one of Latvia's most innovative jazz saxophonists, who has found his unique sound not only as a saxophonist, but also as a composer. Winner of major competitions, winning Grand Prix Dutch Jazz (2014), Burghausen Jazz Competition (2013), Keep an eye (2012) in contests and selected as jazz ambassador for the internationally recognisable Amsterdam concert hall Bimhuis in 2012.

In 2015, Tom Rudzinsky's debut album “ABRA” was nominated for the annual music record award “Zelta Mikrafons” (“Golden Microphone”) in two categories – the best debut and the best jazz album. He has a master's degree from the prestigious Conservatorium van Amsterdam, where he performs and records music in various formations across Europe and beyond. Currently residing and active on the Berlin jazz scene.

tickets at Fient/ jam participants & music students – entry free of charge

https://fienta.com/.../jazz-jam-residency-opening-macats...

Share This Event

bottom of page