top of page
Komisiia x Musicians Defend Ukraine charity tour / Riga / M/Darbnica / 9.05.2023
Komisiia x Musicians Defend Ukraine charity tour / Riga / M/Darbnica / 9.05.2023

Tue, May 09

|

Rīga

Komisiia x Musicians Defend Ukraine charity tour / Riga / M/Darbnica / 9.05.2023

Ukrainian indie band Komisiia is organising a charity tour in the region for the Musicians Defend Ukraine Foundation leading up to their participation in Tallinn Music Week! Join us in Riga at M/Darbnica on the 9th of May 2023! Komisiia started in 2018 as an indie-punk band.

Time & Location

May 09, 2023, 7:00 PM

Rīga, Aristida Briāna iela 9, Centra rajons, Rīga, LV-1001, Latvia

About the Event

Ukraiņu indie grupa "Komisiia" organizē labdarības turneju reģionā fonda (Musicians Defend Ukraine Foundation) labā, lai piedalītos Tallinas Mūzikas nedēļā! Pievienojies mums Rīgā, M/Darbnīcā, 2023. gada 9. maijā! Komisiia savu darbību uzsāka 2018. gadā kā indie-punk grupa. Uzstājoties daudzās dažādās vietās Kijevā, viņi atrada jaunu "subkultūras" cilvēku auditoriju, kuru piesaistīja Komisiia, bet enerģiskā mūzika. Pēc tam, kad grupa pārgāja uz smalkākiem žanriem, viņu auditorija pārsteidzoši nepameta. Tomēr tā turpināja augt kopā ar grupu: tie paši jaunieši, kas iepriekš devās uz "Komisiia" koncertiem, lai dzertu "Revo" (lēts mazalkoholisks dzēriens, Ukrainā populārs vidusskolēnu aprindās) tagad uz šiem koncertiem devās skatītāji tērpušies uzvalkos un izskatījās, kā filmas "Saturday Night Fever" varoņi. Musicians Defend Ukraine ir labdarības organizācija, kuras mērķis ir atbalstīt Ukrainas mūzikas industrijas pārstāvjus kara laikā. Tās iniciatori ir trīs organizācijas: Love'n'Joy grupa, studija Shpytal Records un kontrabass promo aģentūra.  Fonda mērķis ir apvienot kultūras skatuves spēlētājus un nodrošināt uzticamu atbalstu mūziķiem un mūzikas industrijas profesionāļiem. Mūziķi aizstāv Ukrainu dibinātāji par prioritāti izvirza to pretendentu vajadzības, kuriem nācās pārtraukt savu darbību mūzikas skatuvē un pievienoties teritoriālajai aizsardzībai vai Ukrainas bruņotajiem spēkiem, lai aizsargātu valsti. Fonds reaģē uz finansiāliem, loģistikas un ar meklēšanu saistītiem pieprasījumiem un sniedz informatīvu atbalstu kolēģiem mūzikas profesionāļiem no visas valsts.

*IEEJA AR ZIEDOJUMIEM

| ENG |

Ukrainian indie band Komisiia is organizing a charity tour in the region for the Musicians Defend Ukraine Foundation leading up to their participation in Tallinn Music Week! Join us in Riga at M/Darbnica on the 9th of May 2023! Komisiia started in 2018 as an indie-punk band. While performing in various venues across Kyiv, they found an audience of young “subculture” people attracted to Komisiia’s naive yet energetic music. Following the band’s switch to more subtle genres, their audience surprisingly did not leave. Still, it continued growing with the band: the same youngsters who previously went to Komisiia’s concerts to drink “Revo” (a cheap low-alcohol drink, popular amount high-school students in Ukraine) and mosh, were now going to these concerts dressed in suits and looking like characters from the movie “Saturday Night Fever”. ​​Musicians Defend Ukraine is a charity organization which aims to support Ukrainian music industry representatives during the war. It was initiated by the Love’n’Joy band, Shpytal Records studio, and Kontrabass promo agency.  The foundation aims to unite the cultural scene players and ensure reliable support for musicians and music industry professionals. The founders of Musicians Defend Ukraine prioritize the needs of applicants who had to suspend their activities in the music scene and joined territorial defense or the Armed Forces of Ukraine to protect the country. The foundation reacts to the financial, logistical, and search-related requests and provides informational support to fellow music professionals from all over the country.

*ENTRANCE FOR DONATION

Share This Event

bottom of page