top of page
Katrīna Gupalo | Birthday concert
Katrīna Gupalo | Birthday concert

Fri, Jul 14

|

Rīga

Katrīna Gupalo | Birthday concert

Katrīna Gupalo and music producers Edgars Vilcāns and Armands Varslavāns will leave the recording studio to take to the stage and delight their audiences in person.

Registration is closed
See other events

Time & Location

Jul 14, 2023, 9:00 PM

Rīga, Aristida Briāna iela 9, Centra rajons, Rīga, LV-1001, Latvia

About the Event

Katrīna Gupalo kopā ar mūzikas producentiem - Edgaru Vilcānu un Armandu Varslavānu pametīs ierakstu studiju, lai kāptu uz skatuves un iepriecinātu savus klausītājus klātienē. Viņi spēlēs radiohītus “Dur Prom”, “Resistance”, “Masas” un “Kamēr pret sauli kāpu”, kā arī pavisam jaunas kompozīcijas, piemēram, dziesmu par Džoniju Depu un mūzika, kurā Katrīna smeļas iedvesmu.

“Katrīnai Gupalo latvju populārajā mūzikā nav ekvivalenta – viņa ir dzīvāka par dzīvu, ar viņas enerģiju varētu darbināt HES! To nevar nejust arī mūzikā: Katrīna ar savu aizrautību aizrauj sev līdzi arī klausītājus, un nav pat būtiski, vai viņa izpilda savu repertuāru vai cita komponista dziesmas savās versijās.” – Sandris Vanzovičs, Neatkarīgā Rīta Avīze

Pēdējā laika nozīmīgākie notikumi ir Katrīnas dalība Muzikālās bankas lielkoncertā Daugavpils Olimiskajā centrā, Zigmara Liepiņa jubilejas koncerttūrē Latgales Gorā, Liepājas Olimpiskajā centrā un Arēnā Rīga, uzstāšanās Latvijas Finiera 30 gadu jubilejas koncertā Arēnā Rīga, 18. novembra svinīgajā ceremonijā Prezidenta pilī un Latvijas Televīzijas koncertos. Mūziķe sadarbojās ar dziedātāju Igo viņa jubilejas koncertos Dzintaru koncertzālē un VEF Kultūras pilī. Katrīna ir iekļauta žurnāla «Pastaiga 2022» gada sasniegumu topā «Izcilākās Latvijas sievietes». Viņas radītā Ukrainas atbalsta dziesma “Resistance”, kas pulcēja vairāk kā 40 mūziķus, bija nominēta Latvijas Televīzijas un Radio gadabalvai “Kilograms Kultūras”, bet dziesma “Dur Prom” kļuva par radiohitu un 13 nedēļas bija Latvijas spēlētāko dziesmu TOP 10, skanot deviņās Latvijas radiostacijās. Kopā ar Edgaru Vilcānu Katrīna radīja rada ne tikai radiohitus, bet arī mūziku Latvijas Bankas sudraba kolekcijas monētai “Воля”.

Mūzikas producents, aranžētājs, komponists un džeza pianists Edgars Vilcāns pirms kara sākuma strādāja lielākajā Ukrainas ierakstu kompānijā “MOZGI” Kijivā un sadarbojās ar populārākajiem ukraiņu dziedātājiem, tostarp Potapu, Nastju Kamenski un Nadju Dorofejevu. Koncertos un studijas darbā Edgars sadarbojās arī ar izcilo japāņu - ukraiņu džeza saksofonistu Kentu Igaraši un bija dziedātāja Petro Čornija dziesmu līdzautors, mūzikas producents un pianists koncerttūrēs. Edgars absolvēja Gliēra Mūzikas akadēmiju Kijivā un ieguva bakalaura grādu džeza pianismā. Šobrīd Edgars turpina strādāt ar ukraiņu māksliniekiem attālināt, piedalās dažādos labdarības projektos un akcijās Ukrainas atbalstam. Pēdējā gada laikā Edgars ātri un pārliecinoši iekļāvās arī Latvijas mūzikas industrijā un sadarbojās ar virkni lielisku mūziķu - Ralfu Eilandu, Māru Upmani-Holšteini, Grētu Grantiņu, Dagni Roziņu, Dionu, DJ Rudd, Būu, Chris Noah, Gintu Smuko, Rihardu Lībieti, Ilzi Rijnieci un daudziem citiem. 2022. gada decembrī Edgars kļuva par Latvijas Radio labdarības maratona “Dod Pieci” dīdžeju un ētera personību, un nedēļu pavadīja Stikla studijā Doma laukumā, kur tika saziedoti vairāk kā 896 tūkstoši eiro ukraiņu bēgļu bērniem. Edgars ir ierakstu kompānijas “Universal Latvia” pieaicinātais producents, aranžētājs un komponists. Viņš veidoja Latvijas Radio gadabalvas “Muzikālā banka” ceremonijas atklāšanas numura “Ой на горі та й женці жнуть / Dzimtā valodā” aranžējumu orķestrim, korim, ritma grupai un solistiem, piedalījās Osokina Brīvības festivālā Ukrainai, uzstājās Daugavpils Kultūras pilī, Hanzas peronā, Rēzeknes koncertzālē GORS, Vangažu Kultūras namā un citviet.

Producents, ģitārists un skaņu režisors Armands Varslavāns koncertos un ierakstu studijā sadarbojas ar neskaitāmie populāriem latviešu mūziķiem - Būū, Katrīnu Dimantu, Kārli Kazāku, Roberto Meloni, grupām “Baritoni” un “Tautumeitas”, Dionu Liepiņu, Eviju Smagari, Martu Ritovu un daudziem citiem. 2021.gadā sadarbībā ar dziedātāju BŪŪ ieguva divus Zelta Mikrofonus nominācijās “Gada debija” un “Gada dziesma”. 2022. gadā kopā ar Katrīnu Gupalo radītā dziesma "Resistance" bija nominēta Latvijas Sabiedrisko mediju apbalvojumā “Kilograms kultūras” kategorijā “Popkultūra”, kā arī guva starptautisku atzinību - pārstāvēja Latviju starptautiskajā TV maratonā "SAVE UKRAINE #StopWar, kurā piedalījās Imagine Dragons, Craig David, Salvador Sobral un citi pasaulē atzīti mūziķi, kā arī ierindojās leģendārā rokmūzikas kritiķa Artēmija Troicka izlasē "Пiснi перемоги" blakus Maneskin, Billie Eilish, Sting un Pink Floyd. Savukārt Armanda producētais mūzikas albums "Lai noskan klusums" Evijai Smagarei tika nominētas "Zelta Mikrofons" nominācijā “Gada debija”. Divus gadus pēc kārtas Armanda komponētās dziesmas bija Latvijas Eirovīzijas konkursa “Supernova” pusfinālā. Kopā ar grupu “Laimas Muzykanti” pārstāvēja Latviju "Pjončanas Olimpiskajās spēles" kultūras programmā.

BIĻETES: https://www.mdarbnica.lv/tickets VAIRĀK INFO: www.mdarbnica.lv

| ENG |

Katrīna Gupalo and music producers Edgars Vilcāns and Armands Varslavāns will leave the recording studio to take to the stage and delight their audiences in person. They will play the radio hits "Dur Prom," "Resistance," "Masas," and "While I'm climbing against the Sun," as well as brand new compositions, such as a song about Johnny Depp and the music Katrina draws inspiration from.

"Katrina Gupalo has no equivalent in Latvian popular music - she is more alive than alive; her energy could power a hydroelectric power plant! Katrīna's passion is something you can't help but feel in her music: she takes her listeners with her, and it doesn't even matter whether she is performing her repertoire or another composer's songs in her versions." - Sandris Vanzovičs, Neatkarīgā Rīta Avīze.

Recent highlights include Katrīna's participation in the Muzikālā banka grand concert at the Daugavpils Olympic Centre, Zigmārs Liepiņš's anniversary concert tour at Latgale Gora, Liepāja Olympic Centre, and Arena Rīga, performances at the Latvian Finisher's 30th-anniversary concert at Arena Rīga, the 18 November ceremony at the Presidential Palace and show on Latvian Television. She collaborated with singer Igo at his anniversary concerts at Dzintari Concert Hall and VEF Culture Palace. Katrīna is included in the "Pastaiga 2022" magazine's annual achievements list, "Latvia's Most Outstanding Women." Her Ukrainian support song "Resistance," which attracted more than 40 musicians, was nominated for the Latvian Television and Radio Award "Kilograms Kultūras." In contrast, the song "Dur Prom" became a radio hit and, for 13 weeks, was in the TOP 10 of the most played songs in Latvia, played on nine Latvian radio stations. Together with Edgars Vilcāns, Katrīna created not only radio hits, but also the music for the Bank of Latvia silver collection coin "Воля."

Music producer, arranger, composer, and jazz pianist Edgars Vilcāns worked for the largest Ukrainian record company "MOZGI" in Kyiv before the outbreak of the war and collaborated with the most famous Ukrainian singers including Potap, Nastya Kamensky, and Nadja Dorofeyeva. In concerts and studio work Edgar also collaborated with the great Japanese-Ukrainian jazz saxophonist Kent Igarashi and was a co-writer, music producer, and pianist on the concert tours of singer Petro Chorny. Edgar graduated from the Glière Academy of Music in Kijiva with a Bachelor's in Jazz Pianism. In December 2022, Edgars became a DJ and on-air personality of the Latvian Radio charity marathon "Give Five" and spent a week in the Glass Studio in Doma Square, where more than 896 thousand euros were donated to Ukrainian refugee children. Edgars is a producer, arranger, and composer for the record label Universal Latvia.

Producer, guitarist, and sound engineer Armands Varslavāns collaborates in concerts and recording studios with numerous famous Latvian musicians - Būū, Katrīna Dimanta, Kārlis Kazāku, Roberto Meloni, groups "Baritoni" and "Tautumeitas," Diona Liepiņa, Evija Smagari, Marta Ritova, and many others. In 2021, in collaboration with the singer BŪŪ, he won two Golden Microphones nominations, "Debut of the Year" and "Song of the Year." 2022. In 2022, the song "Resistance," co-written with Katrīna Gupalo, was nominated for the Latvian Public Media Award "Kilograms of Culture" in the "Pop Culture" category and received international recognition - it represented Latvia in the global TV marathon "SAVE UKRAINE #StopWar, featuring Imagine Dragons, Craig David, Salvador Sobral, and other world-renowned musicians, and was included in legendary rock music critic Artemy Troitsky's selection "Пiснi перемоги" alongside Maneskin, Billie Eilish, Sting, and Pink Floyd. In turn, the Armand-produced album "Lai noskan silence" by Evia Smagare was nominated for the Golden Microphone in the "Debut of the Year" category. Two years in a row, songs composed by Armands were in the semi-finals of the Latvian Eurovision Song Contest "Supernova." Together with the band "Laimas Muzykanti," he represented Latvia in the cultural program of the Pyeongchang Olympic Games.

TICKETS: https://www.mdarbnica.lv/tickets MORE INFO: www.mdarbnica.lv

Share This Event

bottom of page