top of page
JAZZ AFTER JAZZ /  @M/DARBNICA
JAZZ AFTER JAZZ /  @M/DARBNICA

Sat, Jul 02

|

Rīga

JAZZ AFTER JAZZ / @M/DARBNICA

Džeza nedēļas ietvaros četru dienu garumā M/Darbnīca piedalās ar savu koncertu programmu "JAZZ AFTER JAZZ" , kas apvienos mūsmīļos mūziķus&māksliniekus un, protams, klausītājus! / Šī vakara vadītājs - IVARS ARUTJUNJANS! / Biļetes Aula.lv: https://www.aula.lv/.../jazz-after-jazz-final-jazz-jam...

Registration is closed
See other events

Time & Location

Jul 02, 2022, 10:00 PM – Jul 03, 2022, 7:00 AM

Rīga, Aristida Briāna iela 9, Centra rajons, Rīga, LV-1001, Latvia

About the Event

AICINĀM JŪS UZ JAZZ AFTER JAZZ FINAL JAZZ JAM VAKARU!

Šī vakara vadītājs - IVARS ARUTJUNJANS! Ivars vakarā mijiedarbosies ar paša izvēlētiiem māksliniekiem:

Matīss Čudars- ģitāra Tuomo Ussitallo- klavieres Jānis Rubiks- kontrabasists Ivars Arutjunjans- bungas

Šis kvartets sastāv no 4 spilgtiem latviešu un somu mūziķiem. Kvartets spēlē gan oriģinālmūziku, gan džeza standartus. Aizrautīga saspēle, harmoniska daudzveidība, enerģizēti ritmi un skaistas melodijas ir tikai dažas no lietām, ko klausītāji varēs piedzīvot 2. jūlijā, M/Darbnīcā, festivāla “Rīgas Ritmi” ietvaros.

Koncerts būs kvarteta pirmā publiskā uzstāšanās, lai gan tā dalībnieki dažādās muzikālās formācijās ir pazīstami daudzus gadus.

Vakara otrajā daļā OPEN STAGE JAZZ JAM SESSION LĪDZ RĪTAM!

Jam Session dalībniekiem ieeja ir bez maksas. Biļetes iegādājies M/Darbnīcā! A. Briāna iela 9, Rīga bookings@mdarbnica.lv Uz tikšanos, M

Par māksliniekiem:

Matīss Čudars ir viens no daudzpusīgākajiem un aktīvi koncertējošajiem latviešu ģitāristiem. Savulaik Rīgas Doma kora skolā un Amsterdamas konservatorijā skolotais mūziķis arvien biežāk sevi piesaka jaunrades procesā.

Mūziķis lielu uzmanību velta solo ģitāras spēlei, atskaņojot gan savu un citu autoru komponēto mūziku, gan arī interpretējot citiem instrumentiem rakstītus opusus pārlikumā ģitārai.

Matīsa Čudara performancēs svarīga loma improvizācijai — pilnīgi brīvai un arī savās un citu autoru kompozīcijās balstītai. Savu mūziku raksturo kā eklektisku mozaīku, ko viņa kolorītās mūziķa dzīves laikā veidojuši visdažādākie žanri un estētikas — no math-metāla līdz gregoriskajiem dziedājumiem.

Jānis Rubiks:

Kontrabasists un komponists Jānis Rubiks studējis JVLMA pie Lina Sītona (ASV) un Tāvo Remmela (Igaunija). Papildinājis zināšanas Viktora Vūtena, Deiva Vekla, Džefa Endrūsa, Lenija Vaita, Raula Midona, Pītera Hermana, Ļūda Mockūna, Pedu Kāsa, Deiva Lībmana un Redžija Vorkmana meistarklasēs. Strādājis Latvijas Radio bigbendā (LRBB), kur uzstājies kopā ar tādiem mūziķiem kā Rendijs Brekers, Šainu Stīlu, Pjēru Bertrānu, Palomu Pradālu, Minino Garaju un citiem, koncertējot ASV, Vācijā, Francijā, Lietuvā un Igaunijā

Ivars Arutjunjans:

Ivars Arutjujans ir latviešu džeza un improvizētās mūzikas bundzinieks. Viņš ir guvis starptautisku pieredzi un atzinību spēlējot ar tādiem mūziķiem kā Greg Osby, Seamus Blake, Jerry Bergonzi, Logan Richardson, Carsten Dahl, Tomas Franck, Jesse van Ruller, Harmen Fraanje, Aaron Parks, Carl Winther un daudziem, daudziem citiem. Sadarbojies arī ar dažādiem orķestriem, koriem, teātriem un deju grupām. Koncertdzīve viņu ir aizvedusi uz tādām vietām kā Ķīna, Tanzānija, Anglija, Vācija, Francija, Dānija, Norvēģija, Dānija, Polija, Čehija, Ukraina, Lihtenšteina, Austrija, Grieķija, Spānija, Šveice, Holande, Beļģija, ASV un Baltijas valstis. Viņš ir pabeidzis gan Rīgas Doma kora skolas džeza klasi, gan prestižo

ENG

RIGAS RITMI FESTIVAL @ M/DARBNICA

JAZZ AFTER JAZZ/ FINAL JAZZ JAM @M/DARBNICA

Matīss Čudars - guitar Tuomo Ussitallo - piano Jānis Rubiks - contrabasist Ivars Arutjunans – drums

This quartet consists of four vivid Latvian and Finnish musicians. The quartet plays both original music and jazz standards. An enthusiastic match, harmonious diversity, energetic rhythms and beautiful melodies are just a few things that audiences will be able to experience on July 2, in M/Darbnica as part of the “Rīgas Ritmi” festival.

The concert will be the quartet's first public speaking, though its participants in various musical formations have been known for many years.

In the second part of the eve the stage will be open for anyone who wants to jam! Free entry for jam session participants!

Tickets aula.lv and at the entrance! Book a table - bookings@mdarbnica.lv

See you soon, M

//

About the artists :

Matīss Čudars:

Matīss Čudars is one of the most versatile and active concert Latvian guitarists. In the past, the musician educated at Riga Dome choir School and in Amsterdam conservatorship is increasingly putting himself in the process of creativity.

Winner of many international contests. In 2018, nominated for the Grand Music Award in the Annual Musician category; in 2019, he won the Golden microphone Award for the trio Auzins - Chudars - Arutyunyan album Baltic. The musician pays great attention to the solo guitar game, playing both his and other authors' composed music and interpreting musicals written for other instruments in a flip-flop for guitar. In Matiss Chudara's performance, an important role for improvisation—totally free and also based on their own and other authors' compositions. His music is described as an eclectic mosaic shaped by a variety of genres and aesthetics during his colorite musician's life—from math-metal to gregarious chants.

Jānis Rubiks:

Double bass player, composer Jānis RUBIKS studied at the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music with Lynn Seaton (USA) and Taavo Remmel (Estonia). He has attended masterclasses with Victor Wooten, Dave Weckl, Jeff Andrews, Lenny White, Raul Midón, Peter Herman, Liudas Mockūnas, Peedu Kass, Dave Liebman, and Reggie Workman. Former member of the Latvian Radio Big Band (LRBB), which has performed with Randy Bracker, Shayna Steele, Pierre Bertrand, Paloma Pradal, Minino Garay, and others, touring the USA, Germany, France, Lithuania, and Estonia.

Ivars Arutjunans:

Ivar Arutjujan is a drummer of Latvian jazz and impromptu music. He has gained international experience and appreciation by playing with musicians such as Greg Osby, Seamus Blake, Jerry Bergonzi, Logan Richardson, Carsten Dahl, Tomas Franck, Jesse van Ruller, Harman Fraanje, Aaron Parks, Carl Winther and many, many others. Also collaborate with different orchestras, choirs, theaters and dance groups. The concert life has led him to places such as China, Tanzania, England, Germany, France, Denmark, Norway, Denmark, Poland, the Czech Republic, Ukraine, Liechtenstein, Austria, Greece, Spain, Switzerland, Holland, Belgium, the United States and the Baltic States. He has completed both the jazz class of Riga Dome choir School and the prestigious Copenhagen Rhythic Conservatory and has also lived in Berlin and Paris.

https://www.aula.lv/.../jazz-after-jazz-final-jazz-jam...

Share This Event

bottom of page