top of page
Brīvdabas izstāde "Art e fakti"
Brīvdabas izstāde "Art e fakti"

Thu, Jun 29

|

Rīga

Brīvdabas izstāde "Art e fakti"

The Briania courtyard becomes a new art space with the "Art e fakti" exhibition! This summer, in collaboration with M/Gallery and Riga Last Thursdays, a new seasonal exhibition "Art e fakti" opens in the Briania courtyard. The exhibition features new and established artists with artworks.

Time & Location

Jun 29, 2023, 12:00 AM – Aug 19, 2023, 4:45 AM

Rīga, Aristida Briāna iela 9, Centra rajons, Rīga, LV-1001, Latvia

About the Event

[english below]

“Briania” pagalms ar izstādi “Art e fakti” kļūst par jaunu mākslas telpu!

Šovasar, sadarbībā ar M/Gallery, “Briania” pagalmā tiek atklāta jauna sezonāla izstāde “Art e fakti”. Izstādē piedalās jauni un jau pieredzējuši mākslinieki ar dažādu disciplīnu mākslas darbiem.

No 29. jūnija līdz pat vasaras beigām Briāna ielas pagalmā, kas atrodas starp koncertvietām un galerijām M/Darbnīca, K. K. Fon Stricka Villa, One One un Skapis būs iespēja apskatīt jauno mākslinieku brīvdabas izstādi “Art e fakti”. Šovasar programmā piedalās 16 mākslinieki: Haralds Saknītis, Haralds Dravnieks, Atis Izands, Anete Aramina, Nastassia Navitskaya, Gints Virgilijs Tilks, Oto Holgers Ozoliņš, Olga Antipenko, Elya Asadullaeva, Heidija Ūberga & Dāgs Mors, Paintbyrobot, Roberts Bāliņš, Dārta Berkmane un Fricis Kalvelis. Izstādes atklāšana norisināsies vienā dienā ar galeriju vakaru “Riga Last Thursdays”, kas paredz arī īpašu tikšanos ar māksliniekiem un dzīvo mūziku vakara gaitā.

"Art e fakti" ir brīvdabas izstāde, kas iedziļinās cilvēka pieredzes daudzveidīgajos slāņos, atklājot materiālās un nemateriālās nogulsnes, kas veido mūsu kolektīvo vēsturi un personīgos stāstus. Katrs mākslas darbs kalpo kā liecība par cilvēka eksistences paliekošo nospiedumu, aicinot apmeklētājus atklāt apslēptus stāstus, no jauna interpretēt pagātnes naratīvus un iesaistīties dialogā par mūsu kopējā mantojuma nozīmi.

Izstādes mērķis ir atgādināt arheoloģiskus izrakumus, kuros katrs mākslas darbs ir kā vērtīgs artefakts, kas vēlas tikt aklāts un izpētīts. Katra mākslinieka aktuālās pārdomas atklāj mūsu visu kopīgo zemapziņu, kas alkst tikt pieredzēta, izpētīta un iemūžināta.

Ar cerību iesaistīt arvien vairāk jaunu mākslinieku no dažādām valstīm un veicināt mākslas kultūras un tūrisma vides pakāpenisku attīstību M/Darbnīcas radošā komanda un Riga Last Thursdays turpina paplašināt mākslas telpu robežas Rīgas ietvaros un atbalstīt jauno mākslinieku iespējas izstādīt savus darbus! Tā kā mākslas nozarē ir salīdzinoši maz telpas, kas atbalstītu tieši jauno talantu iespējas tikt atklāties “Briania” pagalms tiek atklāts kā vēl viena telpa, kas ļaus māksliniekiem veidot interesantu, krāsainu vidi, dalīties ar sev aktuālo un veicināt arvien vairāk saturīgu sarunu.

Pasākumu atbalsta Rīgas Dome.

The Briania courtyard becomes a new art space with the "Art e fakti" exhibition!

This summer, in collaboration with M/Gallery and Riga Last Thursdays, a new seasonal exhibition "Art e fakti" opens in the Briania courtyard. The exhibition features new and established artists with artworks from different disciplines.

From 29 June until the end of the summer, the Briāna Street courtyard, located between the concert venues and the galleries M/Darbnīca, K. K. Fon Stricka Villa, One One and Skapis, will host the open-air exhibition "Art e fakti" by young artists. This summer, 16 artists are participating in the programme: Haralds Saknītis, Haralds Dravnieks, Atis Izands, Anete Aramina, Nastassia Navitskaya, Gints Virgilijs Tilks, Oto Holgers Ozoliņš, Olga Antipenko, Elya Asadullaeva, Heidija Ūberga & Dāgs Mors, Paintbyrobot, Roberts Bāliņš, Dārta Berkmane un Fricis Kalvelis. The opening of the exhibition will take place on the same day as the gallery evening "Riga Last Thursdays", which also includes a special meeting with the artists and live music during the evening.

"Art e fakti" is an open-air exhibition that delves into the diverse layers of human experience, revealing the material and immaterial sediments that shape our collective histories and personal stories. Each work of art serves as a testimony to the lasting imprint of human existence, inviting visitors to discover hidden stories, reinterpret narratives of the past and engage in a dialogue about the meaning of our common heritage.

The exhibition aims to recall archaeological excavations, where each work of art is like a precious artefact that wants to be uncovered and explored. Each artist's current reflections reveal the shared subconscious of us all, longing to be experienced, explored and perpetuated.

With the hope to involve more and more young artists from different countries and to contribute to the gradual development of the art culture and tourism environment, the creative team of M/Darbnīca and Riga Last Thursdays continue to push the boundaries of art spaces within Riga and support young artists to exhibit their work! As there are relatively few spaces in the art sector that support young talent to be discovered, Briania Courtyard is being opened as another space that will allow artists to create an interesting, colourful environment, share what's on their minds and foster more and more meaningful conversations.

The event is supported by Riga City Council.

Share This Event

bottom of page