top of page

Kultūrtelpas M/Darbnīca 2023. gada atskats

M/Darbnīca turpināja pierādīt savu nozīmi kā ievērojamu kultūras centru, sniedzot plašu piedāvājumu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan starptautiskajai auditorijai. Šeit ir 2023. gada atskats par M/ Darbnīcas notikumiem un projektiem.Kopš 2020. gada M/Darbnīca ir īstenojusi vairāk kā 453 kultūras pasākumus - mākslas izstādes, koncertus, festivālus, performances u.c. Kultūrtelpa ''M/Darbnīca'' ir unikāla platforma, kur satiekas esošie un topošie džeza un citu mūzikas žanru mūziķi no visas pasaules. Plašākais iespējamais auditorija tiks iepazīstināts ar džeza klasiku, jauniem skaņdarbiem un kolektīvās improvizācijas mākslu, kas ir džeza mūzikas stūrakmens. M/Darbnīca iezīmē savu vietu Baltijas un Eiropas džeza tīkla kartē, aktivizējot Eiropas mūzikas eksporta attīstību un sadarbojoties ar daudzām valstīm un pilsētām.

"M/Gallery" ir laikmetīgās mākslas galerija, kas atrodas M/Darbnīcas kultūras centrā. Katru mēnesi ar jaunām izstādēm, M/Gallery piedāvā aizraujošus mākslas darbus Rīgā - gan gleznas, analogās fotogrāfijas, tēlniecību, grafiku, instalācijas, gan vides objektus. Līdz šim M/Gallery ir rīkojusi 36 mākslas izstādes, ieskaitot vietējo mākslinieku retrospektīvu.

Galerijas vakara projekts RLT (Rīga Last Thursdays) ir mēneša pēdējā ceturtdiena, kad laikmetīgās mākslas galerijas Rīgā ir atvērtas līdz plkst. 22.00, ļaujot apmeklētājiem bezmaksas iepazīt jaunas izstādes. Šis pasākums, sākoties 2021. gada septembrī, ir veidots, lai apvienotu laikmetīgās mākslas telpas Rīgā un popularizētu Latvijas mākslu starptautiski.

Radošais pagalms "BRIANIA" pulcē Rīgas iedzīvotājus un viesus ap M/Darbnīcu, kultūrbāru "Labietis", Fon Stricka Villu un jauno kultūr vietu "Skapis". Projekta centrā ir "M/Darbnīca", kas vadījusi radošo programmu un popularizējusi "Kultūr’pagalms “Briania”.


Vairāk par svarīgākajiem notikumiem:

Lielā Mūzikas Balva 2022. gada 7. martā Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijā Latvijas Nacionālajā operā tika iezīmētas būtiskas sasniegumu un sadarbības jomas M/Darbnīcas 2022. gada sezonā. Čudara Trio, sastāvs: Matīss Čudars (ģitāra), Edvīns Ozols (bass) un Ivars Arutjunjans (sitaminstrumenti), tika apbalvoti kā "Gada koncerta" kategorijas laureāti. Šis brīdis tika iezīmēts kā būtisks gan Čudars Trio un M/Darbnīcas vēsturē, gan arī kā nozīmīgs solis uz priekšu džeza skatījumā Latvijā.


Nordic-Baltic Mobility Program for Culture - Projekts "Cindy & Kate". Kopā ar 15 neatkarīgo dzīvo mūzikas vietu organizatoriem Baltijā, projekts "Cindy & Kate" tika izveidots kā daudzveidīga platforma dzīvās mūzikas organizāciju pārstāvjiem.Viņu projekts koncentrējas uz sadarbības veicināšanu un kultūras mobilitātes uzlabošanu Baltijas reģionā. Galvenais akcents tiek likts uz Baltijas dzīvās mūzikas tīklu apvienošanu un attīstību, piedāvājot skaidru vīziju un Baltijas mūzikas kontekstu. Šī iniciatīva nodrošina ietekmīgu platformu, kurā dzīvās mūzikas organizācijas var strādāt kopā, dalīties idejās un veicināt reģionālo kultūras mobilitāti.


EMEC (European Music Exporters Exchange) Projekta konference Rīgā. Mūsu radošā direktore Maija Moira Mazanova un projektu koordinatore Emilija Andersone ar lielu lepnumu pārstāvēja M/Darbnīcu EMME biedrus nesenajā konference Rīgā. Pasākums ne tikai sniedza iespēju iedziļināties Rīgas dzīvajā mūzikas ainā, bet arī dalīties ar aizraujošām atziņām no Latvijas mūzikas industrijas līderiem.


Dubultā vinila plate "Live at the M/Darbnīca Vol. 1" Dubultā vinila plate "Live at the M/Darbnīca Vol. 1" iekļauta Europe Jazz Network sarakstā, kļūstot par projekta un Latvijas džeza vēstures sasniegumu. Šis projekts, kas apkopo analogi uz magnetofona lentēm ierakstītus koncertus, guva popularitāti un starptautisku atzinību, pierādot M/Darbnīcas un Jersika Records veiksmīgo sadarbību.


Sadarbība ar Latvijas Mūzikas Institūcijām - "Jazz School" cikls. M/Darbnīcas sadarbība ar Latvijas Mūzikas institūcijām "Jazz School" koncerta vakari, kas ietver trīs daļas - studentu koncertu, pasniedzēju koncertu un Jam session. Šis projekts tiek vērtēts kā ieguldījums džeza izglītībā Latvijā un kā iespēja studentiem sadarboties ar pieredzējušiem džeza mūziķiem.


M/Darbnīcas līdzautors Uģis Maļinovskis piedalījies projektā "The Social Temporary Use Network, STUN". Fon Stricka Villas ēku kompleksa ģentrifikācija rada konfliktu starp vēsturisko vērtību un inovācijām, varētu ietekmēt nekustamo īpašumu cenas un izstumt esošos iedzīvotājus.  Uģis Maļinovskis piedalījies projektā "The Social Temporary Use Network, STUN", kas veicina ilgtspējīgu attīstību, iekļaujot vietējos iedzīvotājus un veidojot pilsētas kā kopienas. Projekts sadarbojas globāli, nodrošinot pieredzes apmaiņu un atbalstu kopienas veidošanai. Šāda pieeja var mazināt ģentrifikācijas negatīvās sekas, nodrošinot ilgtspējīgu pilsētas attīstību.

Projekti veicina vidi, kurā izpausmēm nav robežu un kurā mākslinieki var veidot dziļu saikni ar savu auditoriju. Ar dažādu iniciatīvu un projektu palīdzību M/Darbnīca rada audzinošu un iekļaujošu telpu, kas ir brīva no konvenciju ierobežojumiem. Biedrības galvenais mērķis ir būt par saikņu katalizatoru. Tas cenšas nojaukt barjeras, ļaujot mūziķiem, māksliniekiem, apkaimes iedzīvotājiem, ģimenēm un iebraucējiem satikties, mijiedarboties, lai veidotu saiknes, kas pārsniedz ierastās robežas, kur mākslas valoda kļūst par universālu saziņas līdzekli. M/Darbnīcas mērķis ir radīt piederības sajūtu, kurā ikviens, sākot no pieredzējušiem džeza entuziastiem līdz ģimenēm, kas iepazīst mākslu, jūtas piederīgi šai kultūras mozaīkai.

Comentários


bottom of page