top of page
MODAL JAZZ ENSAMBLE | JAZZ JAM SESSION
MODAL JAZZ ENSAMBLE | JAZZ JAM SESSION

trešd., 28. jūn.

|

Rīga

MODAL JAZZ ENSAMBLE | JAZZ JAM SESSION

Modal jazz is an improvisational concept based on the use of pitches, scales or modes, as opposed to the traditional structure of composition and improvisation based on chordal harmony.

Tickets are not on sale
See other events

Time & Location

2023. g. 28. jūn. 21:00

Rīga, Aristida Briāna iela 9, Centra rajons, Rīga, LV-1001, Latvia

About the Event

Modālais džezs ir improvizācijas koncepcija, kuras pamatā ir skaņu līmeņu, skalu vai modu izmantošana, pretstatā ierastajai kompozīcijas un improvizācijas struktūrai, kas balstīta uz akordu harmoniju. Mūzikā termins "moda" attiecas uz skaņu virkni, un to bieži lieto, lai apzīmētu virkni, kas nav mažora. Modes savā daiļradē ir izmantojuši jau tādi komponisti kā K. Debisī un B. Bartokss. Viņi uzskatīja, ka ir nepieciešams iziet ārpus tradicionālajām mažora/moll tonalitātēm. No 20. gadsimta 50. gadiem modālo pieeju sāka izmantot arī džeza mūziķi. Modālais džezs attīstījās 20. gadsimta 50. un 60. gados, un tas īpaši saistīts ar Mailza Deivisa tā sauktā "pirmā kvinteta" ierakstiem albumos "Milestones" un "Kind of Blue", kā arī Džona Koltrina kvarteta ierakstiem no 1960. līdz 1964. gadam. Pie citiem ievērojamiem modālā džeza izpildītājiem pieder arī Vudijs Šovs, Bils Evanss, Herbijs Henkoks, Veins Šorters un citi.

Madars Kalniņš | Klavieres Vlads Zelkins | Bungas Norberts Skraucis | Bass Indriķis Veitners | Tenora saksofons, Klarnete Lauris Amantovs | Trombons, Vokāls

BIĻETES: https://www.mdarbnica.lv/tickets VAIRĀK INFORMĀCIJAS: www.mdarbnica.lv

| ENG |

Modal jazz is an improvisational concept based on the use of pitches, scales or modes, as opposed to the traditional structure of composition and improvisation based on chordal harmony. In music, the term "mode" refers to a series of sounds and is often used to refer to a series of sounds other than major. Modes have already been used in the compositions of composers such as Debussy and B. Bartok. They felt that it was necessary to go beyond the traditional major/minor keys. From the 1950s, jazz musicians also began to use the modal approach. Modal jazz developed in the 1950s and 1960s and is particularly associated with the recordings of Miles Davis's so-called 'first quintet' on the albums Milestones and Kind of Blue, as well as the recordings of the John Coltrane Quartet from 1960 to 1964. Other notable modal jazz performers include Woody Shaw, Bill Evans, Herbie Hancock, Wayne Shorter and others.

Madars Kalniņš | Piano Vlads Zelkins | Drums Norbert Skraucis | Bass Indriķis Weitners | Tenor Saxophone, Clarinet Lauris Amantovs | Trombone, Vocals

TICKETS : https://www.mdarbnica.lv/tickets MORE INFO : www.mdarbnica.lv

Share This Event

bottom of page