top of page
Kārlis Auziņš & Simon Olderskog Albertsen / laikmetīgās akadēmiskās un eksperimentālās mūzikas cikls
Kārlis Auziņš & Simon Olderskog Albertsen / laikmetīgās akadēmiskās un eksperimentālās mūzikas cikls

ceturtd., 15. aug.

|

Rīga

Kārlis Auziņš & Simon Olderskog Albertsen / laikmetīgās akadēmiskās un eksperimentālās mūzikas cikls

Ritms un melodija ir pamatelementi, kas caurvij visu mūzikas tradīciju, sākot ar āfrikāņu rituāliem, caur dažādu tautu tradicionālo mūziku līdz pat laikmetīgajai mūzikai. Izmantojot brīvo improvizāciju, šis duo dodas nezināmajā, savienojot bijušo ar esošo, dažkārt nododoties skaņiskai meditācijai.

Time & Location

2024. g. 15. aug. 20:00 – 22:00

Rīga, Aristida Briāna iela 9, Centra rajons, Rīga, LV-1001, Latvia

About the Event

Kārlis Auziņš - saksofoni Simon Olderskog Albertsen - sitaminstrumenti

Ritms un melodija ir pamatelementi, kas caurvij visu mūzikas tradīciju, sākot ar āfrikāņu rituāliem, caur dažādu tautu tradicionālo mūziku līdz pat laikmetīgajai mūzikai. Izmantojot brīvo improvizāciju, šis duo dodas nezināmajā, savienojot bijušo ar esošo, dažkārt nododoties skaņiskai meditācijai, citreiz enerģētiskām pasāžām vai piedaloties mirkļa radītā muzikālā rituālā.

---Simon Olderskog Albertsen - norvēģu bundzinieks, kurš dzīvo Kopenhāgenā. Galvenokārt pazīstams ar savu dalību norvēģu Espen Berg Trio un Wako, taču viņu var dzirdēt spēlējam kopā ar mūziķiem no visas Eiropas, neskaitāmos dažādu stilu projektos. Tas atspoguļojas viņa diskogrāfijā ar vairāk nekā 20 izdevumiem, kuros piedalās mūziķi no daudz dažādām valstīm ar plaša spektra un stilistikas sastāviem, sākot no akustiskā kamertrio līdz lieliem ansambļiem, no tradicionālajā un laikmetīgajā džeza līdz folka ietekmēm un avangardam. Koncertējis daudzviet Eiropā un Āzijā, šobrīd ir viens no atzītākajiem jaunās paaudzes mūziķiem uz skandināvu džeza un improvizētās mūzikas skatuves. Simons atpazīstams ar dinamisku, jūtīgu muzikalitāti, lielisko tehniku un prasēm, spēcīgo klātbūtni, humoru un enerģiju uz skatuves.---

--- Kārlis Auziņš ir latviešu laikmetīgā džeza un improvizētās mūzikas saksofonists un komponists, nominēts "Lielajai mūzikas balvai 2022" par izcilu sniegumu gada garumā. Absolvējis Amsterdamas konservatoriju un Kopenhāgenas Ritmiskās mūzikas konservatoriju, šobrīd viņš ir aktīvs Latvijas, Eiropas un Skandināvijas džeza un mūsdienu mūzikas skatuves dalībnieks. Kārlis galvenokārt pazīstams no tādiem projektiem kā "Auziņš. Čudars. Arutyunyan", "Kārļa Auziņa kvartets", Mount Meander, Keno Harriehausen Quartet, Own Your Bones. Debijas albums "Kārlis Auziņš. Solo" nominēts kā gada labākais džeza albums Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta mikrofons", savukārt galveno balvu šajā nominācijā ieguvis trio "Auziņš. Čudars. Arutyunyan" albums Baltic. ---

/// Laikmetīgā akadēmiskā un eksperimentālā mūzika ir plašs un daudzveidīgs žanrs, kas bieži tiek apzīmēts arī kā "mūsdienu klasiskā mūzika”. Šī žanra kompozīcijas izceļas ar sarežģītām struktūrām, neparastu instrumentāciju un netradicionālām izpildes tehnikām. Viena no šīs mūzikas īpatnībām ir tās tendence eksperimentēt ar laika un telpas jēdzieniem, kā arī interese par sociāliem, politiskiem un filozofiskiem jautājumiem, kas atspoguļojas mūzikas darbos. Improvizācija bieži vien ir centrālais elements, kas ļauj mūziķiem brīvi paust savus uzskatus un emocijas.

Biļetes: https://fienta.com/.../karlis-auzins-simon-olsberg...

Koncertciklu atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds

*eng*

Kārlis Auziņš & Simon Olderskog Albertsen Duo

Kārlis Auziņš - saxophones Simon Olderskog Albertsen - percussion

Rhythm and melody are the basic elements that permeate all musical traditions, from African rituals through the traditional music of different nations to contemporary music. Through free improvisation, this duo ventures into the unknown, connecting the past with the present, sometimes in sonic meditation, other times in energetic passages or in a musical ritual created in the moment.

---Simon Olderskog Albertsen is a Norwegian drummer based in Copenhagen. Mostly known for his participation in the Norwegian Espen Berg Trio and Wako, he can be heard playing with musicians from all over Europe in a myriad of different styles. This is reflected in his discography of over 20 releases, featuring musicians from many different countries with a wide range of styles, from acoustic chamber music to large ensembles, from traditional and contemporary jazz to folk influences and avant-garde. He has toured extensively in Europe and Asia and is currently one of the most recognized new generation musicians on the Scandinavian jazz and improvised music scene. Simon is known for his dynamic, sensitive musicality, excellent technique and skills, strong stage presence, humor, and energy.---

---Kārlis Auziņš is a Latvian contemporary jazz and improvised music saxophonist and composer, nominated for the "Great Music Award 2022" for his outstanding performance throughout the year. A graduate of the Amsterdam Conservatory and the Copenhagen Conservatory of Rhythmic Music, he is currently an active participant in the Latvian, European, and Scandinavian jazz and contemporary music scene. Kārlis is best known for his projects such as "Auziņš. Čudars. Arutyunyan," "Kārlis Auziņš Quartet," Mount Meander, Keno Harriehausen Quartet, and Own Your Bones. His debut album "Kārlis Auziņš. Solo" was nominated as the best jazz album of the year for the Latvian Music Recording Award "Golden Microphone," while the main prize in this category was awarded to the trio "Auziņš. Čudars. Arutyunyan" for the album Baltic.---

/// Contemporary academic and experimental music is a wide and diverse genre, often described as "contemporary classical music." The compositions of this genre are characterized by complex structures, unusual instrumentation, and unconventional performance techniques. One of the characteristics of this music is its tendency to experiment with notions of time and space, as well as its interest in social, political, and philosophical issues, which is reflected in the musical works. Improvisation is often a central element, allowing musicians to freely express their views and emotions.

Tickets: https://fienta.com/.../karlis-auzins-simon-olsberg...

The concert series is supported by the State Culture Capital Foundation

Share This Event

bottom of page